Ábrahámhegy címere www.abrahamhegy.hu
Magyar Magyar Deutsch Deutsch English English
           
Ábrahámhegyi strandAktuális Ábrahámhegyi programok, rendezvényekÁbrahámhegyi szálláshelyek, apartmanokÁbrahámhegyi éttermek, büfék, vendéglátók
  • Ábrahámhegyi strand - gyermek lidó, homokozó
  • Ábrahámhegy panorámakép a kilátóból
  • Ábrahámhegyi Nordic Walking túraútvonalak
  • Ábrahámhegyi strand - fürdőzők
  • Ábrahámhegyi programok, rendezvények

Ábrahámhegy képviselő-testületi ülés 2017. november 22.

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL


8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.
Tel/fax: 87/471-506.


Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján tisztelettel meghívom Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2017. november 22. napján 10.00 órakor

a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Ábrahámhegyi Kirendeltsége

Polgármesteri Irodájában (8257 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.)

tartandó soron következő ülésére

Meghívó


NAPIREND ELŐTT:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester  | Előterjesztés

2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester  | Előterjesztés

3. Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester  | Előterjesztés


NAPIRENDI PONTOK:

1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 08.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester  | Előterjesztés    | Melléklet

2. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosításáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester  | Előterjesztés    | Melléklet

3. 2018. évi belső ellenőrzési tervről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester | Előterjesztés    | Melléklet

4. Adóztatásról beszámoló
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester  | Előterjesztés  

5. Tájékoztató a helyi adókról és a helyi adókról szóló 9/2014.(X.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester  | Előterjesztés  

6. Szociális célú tűzifáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester  | Előterjesztés    | Melléklet   | Melléklet

7. A köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet sírhely megváltási díjainak felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester  | Előterjesztés  

8. Településarculati kézikönyvről és településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester  | Előterjesztés    | Melléklet

9. A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

10. Beszámoló a Társulási Tanács 2017. évi munkájáról és Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás működéséről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester  | Előterjesztés  

11. TOP-1.2.1-15VE1-2016-00022 kódszámú "Ábrahámhegy község önkormányzatának komplex turisztikai fejlesztése" - Kommunikációs terv, Nyilvánosság biztosítása/Marketingstratégia
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester | Előterjesztés  

12. Beszámoló Ábrahámhegy község környezeti állapotáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester  | Előterjesztés  

13. Falugondnok beszámolója 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester  | Előterjesztés    | Melléklet

14. 2017. évi közmeghallgatásról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester  | Előterjesztés  

15. 2018. évi munkatervről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester  | Előterjesztés  

16. Szúnyoggyérítésről tájékoztató
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester  | Előterjesztés    | Melléklet

17. Központi címregiszterben nyilvántartott utcanevek felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester  | Előterjesztés    | Melléklet   | Melléklet   | Melléklet

18. Sziget utca burkolat jobb oldalán szegélykő cseréje
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester  | Előterjesztés  


Zárt ülés

1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázatainak elbírálásáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester


Ábrahámhegy, 2017.11.16.

Tisztelettel:

Vella Ferenc Zsolt polgármester