Ábrahámhegy címere www.abrahamhegy.hu
Magyar Magyar Deutsch Deutsch English English
           
Ábrahámhegyi strandAktuális Ábrahámhegyi programok, rendezvényekÁbrahámhegyi szálláshelyek, apartmanokÁbrahámhegyi éttermek, büfék, vendéglátók
  • Ábrahámhegyi strand - gyermek lidó, homokozó
  • Ábrahámhegy panorámakép a kilátóból
  • Ábrahámhegyi Nordic Walking túraútvonalak
  • Ábrahámhegyi strand - fürdőzők
  • Ábrahámhegyi programok, rendezvények

Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Megőrzéséért Alapítvány

Alapítvány:

Az alapítvány neve: Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Megőrzéséért Alapítvány.

Alapítás ideje: 2004. október 1.

Székhely: 1163 Budapest, Döbrőce utca 26.

Bankszámla szám: HU23-10300002-20618238-00003285

Adószám: 18185621-1-42

Az alapítványt a Fővárosi Bíróság a 9. Pk. 61.042/2004/4.számú "Végzés"-sel 9390. sorszám alatt vette nyilvántartásba.

Elérhetőségeink:

Levélben:
Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Megőrzéséért Alapítvány, 1163 Budapest, Döbrőce utca 26.

Telefonon: 06-20-9419-362

Elektronikus postán: zlaca@freemail.hu


Kivonat az Alapítvány alapító Okiratból:

"I. Alapító:

Tálas Zsuzsanna, Budapest..."

"II. Az alapítvány célja

... hogy Ábrahámhegy község kulturális hagyományait és örökségét megőrizze, ápolja, és új hagyományt teremtsen. A megjelenítés formai eszköze az a rendezvénysorozat, amelynek keretében bemutatásra kerül évről évre Ábrahámhegy kulturális élete, feledésbe ment hagyományok felidézése a rendezvények keretében. Az Alapítvány teret kíván biztosítani más települések kultúrájának bemutatására, s elősegíti a települések közötti testvéri kapcsolatok kiépítését. A megfogalmazott cél elérésével kívánja elősegíteni a békét, szabadságot, és emberi szeretetet."

"IV. A közhasznú jogállás megszerzésének feltételei

A közhasznú nyilvántartásba vétel érdekében az alapítvány létesítő okirata rögzíti, hogy a szervezet

a) kulturális közhasznú tevékenységet folytat, és tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásaiból;

b) vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez;

c) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja;

d) sem közvetlen, sem közvetett politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az Alapítvány közhasznú tevékenysége az 1997. évi CLVI. tv. 26. § alapján:

5. kulturális tevékenység

6. kulturális örökség megóvása"

"VI. Kezelő szerv

...Az alapítványi vagyont az Alapító által létrehozott 3 (három) tagú kuratórium kezeli. A kuratórium elnökét, titkárát és tagjait határozatlan időre az Alapító kéri fel.

A Kuratórium elnöke: Zolnai László, Budapest ...

A Kuratórium titkára: Gyapjas Dóra, Budapest ...

A Kuratórium tagja: Szabó Józsefné, Ábrahámhegy ..."

"VIII. Felügyelő szerv

Az Alapítvány működését egy 3 (három) tagú felügyelő bizottság ellenőrzi. A Felügyelő Bizottság tagjait határozatlan időre az Alapító kéri fel....

A Felügyelő bizottság tagjai:

Krupa György, Budapest ...

Dr. Kelemen Péter, Budapest ...

Dr. Bíró Gyula, Budapest ..."


Az Alapítványról

Az Alapítvány története korábban kezdődik, mint a hivatalos megalakulás dátuma. Első kulturális megmozdulásunkat még teljes mértékben magánszemélyekként bonyolítottuk, néhány helybeli lakos segítségével 2001-ben. Egy év szünet után - némi bíztatásra - 2003-ban folytattuk a rendezvények szervezését. Azóta minden évben tartunk egy néptáncestet Ábrahámhegyen.

Egy idő után és egy összeghatár felett már nem lehetett amatőr módon megvalósítani a néptáncesteket. Muszáj volt létrehozni az Alapítványt. Az alapító, a kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagok névsorát végignézve látható, hogy többségük nem helyi lakos. De biztos, hogy szeretik Ábrahámhegyet és környékét. Eddigi tevékenységünkkel csatlakozni tudtunk Ábrahámhegy Község Képviselő-testületének 6/2002. (VI. 21.) számú rendeletéhez, mely a helyi közművelődésről szól. Így már hagyományosan a "László napi rendezvény és az ezzel kapcsolatos fesztivál meghonosítása" lett a község kulturális tevékenységéhez a kapcsolódási pont. 2006-ban sikerült az Alapítványnak a fotó kiállításon is megjelenni fényképeivel.

Lehetőségeinket, mint mindnyájunkét, sajnos az anyagiak meghatározzák. Próbáljuk saját munkánkkal, lelkesedéssel, barátok segítségével előbbre vinni dolgainkat, hogy öröme teljék a közönségnek a műsorainkban, rendezvényeinkben.


Médiaszereplés:

Médiaszereplések a Hangoskönyvvel kapcsolatosan:

- A Klub Rádióban a Kultúrtipp című műsorban (riporter Balog József) 2010. június 8.

- A Katolikus Rádióban az Akvarell című műsorban ( riporter: Nagy Rita) 2010. június 10.

- A Lánchíd Rádióban a Parnasszus című műsorban (riporter: Soós Andrea) 2010. július 10-én (a műsorban elhangzó "A taposó lányhoz" című írást teljes egészében képekkel illusztrálva feljebb, az ízelítőre kattintva meghallgathatja)

- a Magyar Nemzet 2010. augusztus 31.-i számában

- Az MR1 - Kossuth Rádióban az Esti séta című műsorban (műsorvezető: Liptay Katalin) 2010. október 3-án.


Eddigi rendezvényeink:

2001: Bugac Nagyközség Rigó József Általános Iskola diákjainak "Árvalányhaj" néptánc-csoportja és a Művelődési Ház "Boróka" néptáncosainak műsora

2003: a gátéri "Kismakkos" néptánc együttes fellépése

2004: ismét a gátéri "Kismakkos" néptánc együttes táncolt és a Valkó zenekar húzta a talp alá valót.

2005: az előző évi résztvevők mellett a Mayossa Hagyományőrző Egyesület néptánccsoportja volt vendég

2006: ez már az 5. alkalom volt. Az előző években fellépő valamennyi tánccsoport szerepelt. Hunyadi Péter és barátai zenéltek. Megmutatta magát az utánpótlás is az "Aprómakkok" gyermektáncosainak személyében.

Az augusztusi fotó kiállításra 6 különböző témájú tablót és panoráma képeket készítettünk. A kiállítás Sümegen is vendégeskedett. Az Alapítvány általa készített kiállítási anyagot a Kulturális Centrumnak adományozta.

2007: Kárpát-medencei és csángó magyar táncok bemutatása után a 2006. évi Fonogram-díjas Csík zenekar adott esti sötétségbe nyúló sikeres koncertet.

2008: a néptáncest keretjátékában Rózsa Sándor elfogásának történetét ismerhette meg a nagyszámú közönség. Részt vettünk a fotókiállításon, amelynek anyagát - köztük egy felújított és digitalizált 1939. évben kiadott Balaton térképet - ez alkalommal is a Kulturális Centrumnak ajándékoztuk.

2009: először fordult elő, (és reméljük utoljára!) hogy félbeszakította az időjárás a néptáncestünket. A toborzót, verbunkot bemutató műsornak csak a felét tudták előadni a táncosok, azután a még eső alatt is kitartó nézők öröm táncot láthattak a színpadon. Részesei voltunk a 100. éves észak-balatoni vasút ünnepségének és az András-híd avatójának is. A temetőkápolna felépítésére jótékonysági koncertet szerveztünk a Szt. László templomban.

2010: ebben az évben nagy vállalkozásba fogtunk. Hangoskönyv kiadásában vettünk részt, melynek forgalmazását alapítványunk végezte, végzi. Krúdy Gyula minden írása a borról: Asszony, aki szőlőfürt lett. Mécs Károly olvasta lemezre. A hangoskönyv eladásából befolyt összeg az ábrahámhegyi temetőkápolna felépítését, berendezését segítette. A kiadvánnyal kapcsolatos média szereplések alkalmával mindig szóba került Ábrahámhegy neve, jó hírét vittük a községnek. Néptáncestünkön a már hagyományosan fellépő gátéri és kiskunmajsai táncosok mellet ebben az évben először voltak határontúli vendégeink a szabadkai Juhász Zenekar tagjainak személyében. A zenészek a Csígó-híd avatásának ünnepségét is színesítették zenéjükkel.

Minden évben sikerült támogatnunk a Bernáth Aurél Galéria tárlatainak megnyitó műsorát egy-egy műsorszámmal.


Pénzügyeink

Az Alapítvány bevételi forrásai többnyire magánszemélyek, kisebb részt vállalkozások pénzadományaiból állnak össze. Helyi és környékbeli vállalkozók dologi segítséggel támogatják rendezvényeinket. Az önkormányzat a rendezvények lebonyolításában és a hirdetésében segít. Az Alapítvány 2005. márciusától folytat pénzügyi tevékenységet.

2005. év.

 
Az Alapítvány induló vagyona: 100.000,- Ft
Bevételek: 490.269,- Ft
Kiadások: 417.825,- Ft

2006. év.

 
Január 1-i nyitó egyenleg: 172.444,- Ft
Bevételek: 880.351.- Ft
Kiadások: 719.330,- Ft
2007. év.  
Január 1-i nyitó egyenleg: 333.465,- Ft
Bevételek:
834.025,- Ft
Ebből: APEH 1%
103.619,- Ft
adomány magánszemélyektől: 520.000,- Ft
adomány vállalkozásoktól: 210.000,- Ft
Kiadások: 745.450,- Ft
2008. év.  
Január 1-i nyitó egyenleg: 422.040,- Ft
Bevételek:
572.652,- Ft
Ebből: APEH 1%
222.382,- Ft
adomány magánszemélyektől: 150.000,- Ft
adomány vállalkozásoktól: 200.000,- Ft
Kiadások: 392.290,- Ft
2009. év.  
Január 1-i nyitó egyenleg: 602.402,- Ft
Bevételek:
616.412,- Ft
Ebből: APEH 1%
169.203,- Ft
adomány magánszemélyektől: 130.000,- Ft
adomány vállalkozásoktól: 300.000,- Ft
Banki kamat: 17.209,- Ft
Kiadások: 649.735,- Ft
Ebből: szállás 169.000,- Ft
művészeti tevékenység 171.000,- Ft
vendéglátás 230.660,- Ft
bankköltség 34.375,- Ft
adomány 44.700,- Ft
2010. év.  
Január 1-i nyitó egyenleg: 569 079,- Ft
Bevételek 934 429,- Ft
Ebből: APEH 1% 121 694,- Ft
adomány magánszemélyektől: 160 000,- Ft
adomány vállalkozásoktól: 140 000,- Ft
tárgyi adomány
értékesítésének bevétele:
502 000,- Ft
banki kamat: 10 728,- Ft
Kiadások: 1 133 567,- Ft
Ebből: működési költség: 5 469,- Ft
hirdetés: 5 500,- Ft
szállás:  
művészeti tevékenység: 313 720,- Ft
bankköltség: 45 857,- Ft
vendéglátás: 51 220,- Ft
adomány a temetőkápolnára: 531 800,- Ft

ADÓ 1%

2007-től kezdődően már lehetőségünk nyílik az ún. 1%-os adományok fogadására is. Ha úgy gondolja, hogy eddigi tevékenységünk és annak folytatása anyagi támogatásra érdemes kérjük, hogy adóbevallása kitöltésénél a "Rendelkező Nyilatkozat"-on a kedvezményezett adószáma rovatba a 18185621-1-42 számot, a kedvezményezett neve rovatba pedig az "Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Megőrzéséért Alapítvány" szöveget írja be.

Köszönjük!


Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Megőrzéséért Alapítvány