Ábrahámhegy címere www.abrahamhegy.hu
Magyar Magyar Deutsch Deutsch English English
           
Ábrahámhegyi strandAktuális Ábrahámhegyi programok, rendezvényekÁbrahámhegyi szálláshelyek, apartmanokÁbrahámhegyi éttermek, büfék, vendéglátók
  • Ábrahámhegyi strand - gyermek lidó, homokozó
  • Ábrahámhegy panorámakép a kilátóból
  • Ábrahámhegyi Nordic Walking túraútvonalak
  • Ábrahámhegyi strand - fürdőzők
  • Ábrahámhegyi programok, rendezvények

Ábrahámhegy Önkormányzat Közérdekű információk

Ábrahámhegy Község Önkormányzata a következő közérdekű kérdésekről tájékoztatja a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat.


A lakosság az üdülőtulajdonosok és a vendégek, turisták jobb közérzete, kellemes pihenése érdekében kérjük Önöket, hogy az alábbi rendelkezéseket szíveskedjenek betartani.

Továbbra is tisztelettel kérjük az ingatlantulajdonosokat területük, továbbá ingatlanuk előtti közterületek, árkok, járdaszakaszok rendben és tisztántartására, a parlagfű irtására, a közterületre benyúló szabad közlekedést akadályozó, balesetveszélyes ágak, zöldsövények levágására, nyírására, valamint a villamosmű biztonsági övezet környezetében lévő fák, bokrok ágainak eltávolítására. Ez utóbbi gallyazási munkák elvégzéséhez az ÉDÁSZ a feszültségmentesítést biztosítja előzetes bejelentés alapján.

-Tájékoztatjuk a tisztelt horgászokat, hogy a strandfürdők területén fürdési szezonban (június 1-től augusztus 31-ig terjedő időszak) horgászni nem szabad.

-Közterületre kutyát póráz nélkül kivinni, kóborolni hagyni és kutyát a Balatonban fürdetni (strand zárását követően) sem szabad.

-Mezőgazdasági, kerti hulladékot és egyéb nyesedéket nyers, vizes állapotban égetni, a gyors égést gázolajjal, gumival és egyéb vegyi, szénhidrogén termékkel elősegíteni minden időszakban tilos. Az égetés során a tűzvédelmi szabályokat be kell tartani.

-A korábbi években több panasz érkezett a szomszédok illetve vendégeik éjszakai nem egyszer hajnalig tartó magatartásával - hangoskodás, zenélés, éneklés - kapcsolatosan. Tisztelettel kérjük az ingatlantulajdonosokat, jószomszédi viszony megtartása, a békesség és nyugalom érdekében az emberi együttélés írott és íratlan, alapvető magatartási szabályait szíveskedjenek betartani ill. vendégeikkel betartatni.


Helyi környezetvédelem fontosabb szabályai:

- Az ingatlan tulajdonos kötelessége házi kertjének, beépítetlen területének, mezőgazdasági művelési ingatlanának rendben tartása, időszerű mezőgazdasági munkák rendszeres elvégzése, kártevők, gyomok irtása, károsítók elleni védekezés. Kötelessége továbbá a közterületre kinyúló, kihajló ágakat, gallyakat levágni, eltávolítani, a zöld sövény nyírásáról szükség szerint gondoskodni.

- Az ingatlantulajdonosok kötelesek területüket parlagfűtől mentesen tartani, a parlagfüvet irtani.

- Belterületen zajkeltő egyéb motoros kerti és egyéb gépek (fűnyíró, kapálógép, betonkeverő, fűrészgép stb.) üzemeltetése 20 órától reggel 7.30 óráig és 14-16 óra közötti pihenőidőben nem ajánlott.


Ebtartás

-Az ebtartó köteles ebét úgy tartani, hogy az a házban, illetve a szomszédságban lakók nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt, félelmet ne okozzon, testi épséget és egészséget ne veszélyeztessen, a köztisztasági előírásoknak eleget tegyen.

-Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani, közterületen kóborolni hagyni tilos!


Köztisztaság

-Az önkormányzat településen területén a szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételét rendelte el, mely közszolgáltatás célja a köztisztaság a településtisztaság biztosítás, a közegészségügyi, valamint az épített és természeti környezet védelme.

-Az önkormányzat kéri azon ingatlantulajdonosokat, - akik szeméttároló-gyűjtőedénnyel nem rendelkeznek - hogy azt beszerezni szíveskedjenek. Gyűjtőedény az Önkormányzatnál is vásárolható.

-Szemetet, hulladékot közterületen lerakni tilos, ez a tilalom vonatkozik a közterületre kihelyezett szemétgyűjtő edények mellé zsákban felhalmozott formában történő szemét elhelyezésére is.